01.

Naturalna woda źródlana w pojemniku 18,9l i 22l

Naturalna woda źródlana "Woda BonArt" wydobywana jest z ujęcia o głębokości 98 metrów położonego u stóp Ślężańskiego Parku Krajobrazowego niedaleko Sobótki. Ochronny płaszcz z nieprzepuszczalnych warstw geologicznych i starannie kontrolowany proces rozlewania gwarantują zachowanie pierwotnej czystości wody i niezmienności składu mineralnego.

Ponieważ "Woda Bonart" rozlewana jest tylko w jednym miejscu macie Państwo gwarancję, że produkt, który znajduje się pod etykietą "Woda BonArt" jest zawsze taki sam, o tej samej jakości i składzie.

Rzadko kto zadaje sobie pytanie, dlaczego woda źródlana zgromadzona głęboko pod powierzchnią ziemi często kilkaset lat, nie ulega zepsuciu, a na każdej wodzie kupowanej w sklepie podany jest jej termin przydatności do spożycia. Odpowiedź jest prosta; woda w ziemi jest poddawana naturalnym procesom geologicznym, jest w stałym ruchu. Woda w przyrodzie krąży w nieustającym ruchu, jest układem krwionośnym naszej planety, jest żyjącą substancją tak samo podatną na choroby jak inne organizmy. Można, więc powiedzieć, że woda energetycznie żyje. Czysta naturalna woda źródlana, posiada naturalną energię.

Picie wody i oddychanie jest najczęściej wykonywaną czynnością przez nasz organizm, dlatego też kluczowe znaczenia dla naszego zdrowia ma jakość tych czynników, Aby nie doszło do zaburzeń adaptacyjnych (przystosowawczych), w tym chorób nowotworowych, to jakość wody i powietrza musi być taka, jaką oferowała nam natura przez tysiące lat ewolucji.

"Woda Bonart", wydobywana z ujęcia o głębokości 98 m. Dzięki oddzieleniu jej ujęcia od wód powierzchniowych 40-metrowej grubości warstwą gruntów nieprzepuszczalnych, jest idealnie chroniona przed zanieczyszczeniami. Także dzięki zastosowaniu technologii Johanna Grandera, austriackiego uczonego możemy u nas w domu spożywać takiej samej jakości wodę (o pierwotnej wartości energetycznej), jaka od wieków wypływa ze źródeł położonych w najgłębszych jaskiniach Europy. Technologia Grandera jest jedyną komplementarną metodą obejmującą wszystkie obszary ożywionej przyrody. Długoletnie badania stały się podstawą osiągnięcia przez Johanna Grandera umiejętności wzmacniania naturalnej i życiodajnej energii wody źródlanej. Jest to proces oparty całkowicie na prawach natury, jest jedyną metodą wypełniającą wszystkie miejsca kontaktu człowieka z wodą w każdej postaci, a także przywracającą pierwotną siłę i piękno każdej wodzie stojącej i płynącej.